2 x11 Jaar cv de Kangeroes van toen naar nu

Wij schrijven het jaar 1950, te weten 15 Juni. De toenmalige fusie tussen de Pensioenbonden en de Bejaardenbond is een feit. De oprichting van de ANBO kan worden vastgelegd. Een groot  gedeelte van de informatie is niet meer te achterhalen. De carnavalsvereniging werd opgericht in café het Zwaantje. Onder de bezielende leiding van de veel te vroeg overleden heer Sjir Diepenveen werden de eerste carnavalsavonden gehouden.

In het eerste  jaar was er geen prins en had de vereniging nog geen vast onderkomen. Na vele omzwervingen in diversen lokalen zoals, in de "12 Ambachten", het "Kelderke' en het "Zwaantje" in de Nieuwstraat  wordt op 1 januari 1987 het eigen gebouw gehuurd van de gemeente Heerlen. Later dat jaar werd het  gebouw officieel geopend door de toenmalige wethouder Dhr. Zuidgeest. De eerste prins in seizoen 85/86was Hub-Wetzels, Hub de 1e.

Heel veel prinsen zouden er de komende 22 jaar nog gaan volgen. In het jaar 1999 werd de eerste prinses uitgeroepen: Marian van der Laar. In 2000 werd er zelfs een millenniumprins uitgeroepen: Ger Poeze. Nadat men in het jaar 1996 de SHC had verlaten uit onvrede over de gang van zaken, heeft men in 2004 weer unaniem besloten om weer toe treden tot het SHC de Samenwerkende Hoensbroekse Carnavalsverenigingen. De laatste jaren heeft onze vereniging de Kangeroes sterk aan de weg getimmerd om het carnaval voor de 50 plussers te promoten, iets wat duidelijk in de lift zit. Ook in het jubileumjaar zal de cv de Kangeroes garant staan voor een zeer gezellig en sfeervol carnavalsseizoen in onze narrentempel aan de kastanjelaan 140 in Hoensbroek. U bent bij
voorbaat al welkom. De besturen van zowel de ANBO als van Cv. De Kangeroes zullen het zeer op prijs stellen u te mogen begroeten tijdens verschillende carnavalsdagen.